atrybut, właściwość

atrybut, właściwość

Określenie atrybut, właściwość posiada 21 haseł z bliskoznacznych określeń