atrybut miss

atrybut miss

Określenie atrybut miss posiada 27 haseł z bliskoznacznych określeń