atrybut kapłana

atrybut kapłana

Określenie atrybut kapłana posiada 28 haseł z bliskoznacznych określeń