atom z ujemnym jądrem

atom z ujemnym jądrem

Określenie atom z ujemnym jądrem posiada 1 hasło z bliskoznacznych określeń