... as-Sadat

... as-Sadat

Określenie ... as-Sadat posiada 1 hasło z bliskoznacznych określeń