artysta cyrkowy, który dzięki zręczności wywołuje u widzów złudzenia wzrokowe

artysta cyrkowy, który dzięki zręczności wywołuje u widzów złudzenia wzrokowe