artykuł

artykuł

Określenie artykuł posiada 15 haseł z bliskoznacznych określeń