... artezyjskie - odwierty, z których woda wypływa samoczynnie

... artezyjskie - odwierty, z których woda wypływa samoczynnie