Ali, strzelał do Jana Pawła II

Ali, strzelał do Jana Pawła II