akt prawodawczy monarchy

akt prawodawczy monarchy

Określenie akt prawodawczy monarchy posiada 1 hasło z bliskoznacznych określeń