akronim

akronim

Określenie akronim posiada 1 hasło z bliskoznacznych określeń